Maltańczycy uwielbiają celebrować odpusty parafialne. Spektakularne fajerwerki, uroczyste msze i procesje oraz koncerty lokalnych orkiestr to nieodłączne elementy maltańskiej festy. Sprawdź aktualny kalendarz fest i nie przegap okazji świętowania z lokalsami!

1 2

Sezon maltańskich fest zaczął się na dobre. Każdego dnia słychać strzały petard zwiastujące nadchodzące parafialne uroczystości. Warto wiedzieć kiedy takie festy się odbywają, ponieważ uczestnictwo w nich daje obraz lokalnego życia i pozwala poczuć smak maltańskiego folkloru. Polecamy gorąco festy na Malcie i Gozo. Jeśli tylko mamy trochę czasu i jesteśmy na wyspach w terminie, w którym odbywa się festa nic nie stoi na przeszkodzie, aby świętować razem z tubylcami.
Na końcu wpisu znajduje się lista nadchodzących uroczystości parafialnych. Większość z nich celebruje się nie tylko mszą, lecz także spektakularną festą. Jeżeli któryś termin nam odpowiada to już tylko wystarczy zrobić mały research w Sieci i dowiedzieć się jaki jest program imprezy. 
55 56 57 59 599
Festy trwają do późnej nocy, więc warto pomyśleć wcześniej o transporcie do hotelu/apartamentu. Można z wyprzedzeniem zamówić taksówkę (choć na Gozo może być z tym problem) lub wziąć udział w wycieczce Village Fireworks. To popularny sposób na bezstresowe skosztowanie folkloru i wygodny transfer z hotelu na festę i z powrotem. Minus jest taki, że Village Fireworks kursują tylko na wybrane festy. Na pozostałe festy transport należy zorganizować we własnym zakresie. Maltańskie festy rozkręcają się dość późno, więc trzeba mieć świadomość, że bezpieczniej będzie zadbać o tę kwestię z wyprzedzeniem.

3 4

FESTY NA MALCIE I GOZO SEZON 2019

MIESIĄC

FESTA

LOKALIZACJA

TELEFON

STYCZEŃ

26 Familja Mqaddsa L-Iklin 21423003
27 Il-Konverżjoni ta’ San Pawl L-Imdina 21456620

LUTY

10 San Pawl Nawfragu Il-Belt Valletta 21564563

MARZEC

10 San Girgor il-Kbir Ta’ Kerċem 21551355
19 San Ġużepp Ir-Rabat 21451405

MAJ

1 San Ġużepp Ħaddiem Birkirkara 21445004
5 San Publju Il-Furjana 21247106
26 San Pawl Il-Munxar 21564563

CZERWIEC

2 Il-Lunzjata Ħal Tarxien 21828153
2 San Ġużepp Ħal Għaxaq 21892004
9 Madonna ta’ Fatima Gwardamanġa 21220050
9 Corpus Christi L-Għasri 21560137
9 San Filippu ta’ Agira Ħaż-Żebbuġ 21460800
16 Qalb ta’ Ġesù Il-Fontana 21556097
16 Madonna tal-Ġilju L-Imqabba 21649306
16 Santa Katarina Iż-Żejtun 21694563
16 Trinità Qaddisa Il-Marsa 21246516
23 Corpus Christi Ir-Rabat 21454462
23 San Ġwann Battista Ix-Xewkija 21556793
29 San Pietru u San Pawl L-Imdina 21456620
29 San Pietru u San Pawl In-Nadur 21551649
30 Qalb bla Tebgħa ta’ Marija Burmarrad 21573045
30 San Ġorġ Ħal Qormi 21492997
30 San Nikola Is-Siġġiewi 21460827
30 Madonna ta’ Lourdes Il-Qrendi 21649395

LIPIEC

7 Madonna tal-Karmnu Fleur-de-Lys 21441769
7 Immakulata Kunċizzjoni Il-Ħamrun 21238593
7 San Pawl Ir-Rabat 21454467
7 Madonna tas-Sacro Cuor Tas-Sliema 21313505
7 Sant’Andrija Ħal Luqa 21809310
7 Viżitazzjoni tal-Verġni Marija L-Għarb 21556129
14 Il-Lunzjata Ħal Balzan 21442614
14 Madonna tal-Karmnu Il-Fgura 21802992
14 Madonna tal-Karmnu Il-Gżira 21335841
14 Madonna tas-Sokkors Ta’ Kerċem 21551355
14 San Ġużepp Ħal Kirkop 21642893
16 Madonna tal-Karmnu Il-Belt Valletta 21233808
21 San Ġużepp Il-Kalkara 21826438
21 San Bastjan Ħal Qormi 21486350
21 Madonna tad-Duttrina Ħal Tarxien 21828153
21 San Ġorġ Ir-Rabat, Għawdex 21550403
21 San Ġużepp L-Imsida 21334949
21 Madonna tal-Karmnu Iż-Żurrieq 21642010
28 Santa Margerita Ta’ Sannat 21551435
28 Madonna tal-Karmnu Il-Balluta 21344306
28 Sant’Anna Marsaskala 21633703
28 Kristu Re Raħal Ġdid 21695022
28 Santa Venera Santa Venera 21482851
28 Marija Addolorata San Pawl il-Baħar 21573445
28 San Ġużepp Ħaż-Żebbuġ 21460800

SIERPIEŃ

4 Madonna ta’ Pompei Marsaxlokk 21650662
4 San Pietru fil-Ktajjen Birżebbuġa 21651200
4 San Ġużepp Il-Qala 21556684
4 Madonna ta’ Lourdes San Ġwann 21386112
5 San Duminku Il-Belt Valletta 21247535
6 Is-Salvatur Ħal Lija 21442553
10 San Lawrenz Il-Birgu 21827057
11 San Lawrenz San Lawrenz 21556073
11 San Gejtanu Il-Ħamrun 21238593
15 Santa Marija Ħ’Attard 21434949
15 Santa Marija Birkirkara 21448026
15 Santa Marija Ħal Għaxaq 21892004
15 Santa Marija Il-Gudja 21696039
15 Santa Marija Ħal Muxi ,Ħaż-Żebbuġ 21460800
15 Santa Marija Il-Mosta 21433826
15 Santa Marija L-Imqabba 21649306
15 Santa Marija Il-Qrendi 21649395
15 Santa Marija Ir-Rabat, Għawdex 21554101
18 Santa Marija Ħad-Dingli 21454634
18 Santa Marija L-Imġarr 21572578
18 Sant’Elena Birkirkara 21444725
18 Madonna ta’ Lourdes Raħal Ġdid 21695081
18 Stella Maris Tas-Sliema 21334941
21 San Piju X Santa Luċija 21691505
25 Santa Marija Ħaż-Żebbuġ 21554882
25 San Leonardu Ħal Kirkop 21829572
25 San Duminku Il-Birgu 21827057
25 San Bartilmew Ħal Għargħur 21411853
25 Marija Reġina Il-Marsa 21238012
25 San Ġużepp Il-Manikata 21575679
25 Il-Konverżjoni ta’ San Pawl Ħal Safi 21649223
25 San Ġiljan San Ġiljan 21380270

WRZESIEŃ

1 Madonna taċ-Ċintura Il-Belt Valletta S.W. 21238861
1 San Franġisk ta’ Assisi Il-Qawra 21577088
1 San Girgor Tas-Sliema 21330740
1 Madonna ta’ Loreto Għajnsielem 21554615
1 Santa Katerina Iż-Żurrieq 21642010
8 Marija Bambina L-Isla 21827203
8 Marija Bambina Il-Mellieħa 21523449
8 Marija Bambina In-Naxxar 21435376
8 Marija Bambina Ix-Xagħra 21435376
15 Madonna tal-Grazzja Ħaż-Żabbar 21824383
22 Santu Wistin Il-Belt Valletta 21238861

PAŹDZIERNIK

6 Madonna tar-Rużarju Il-Gudja 21696039
27 Madonna taċ-Ċintura Il-Gudja 21696039

LISTOPAD

17 San Ġwann tas-Salib Ta’ Xbiex 21317001

GRUDZIEŃ

8 Immakulata Kunċizzjoni Bormla 21828413
13 Santa Luċija L-Imtarfa 21454234

©maltaigozo.pl

Oryginalny dokument do wglądu lub druku tutaj.

X