fbpx

MALTA ŚLADAMI JANA PAWŁA II

Maltańczycy bardzo sobie cenią polskiego Papieża.
Jan Paweł II odwiedził Maltę 3 razy.
Dowiedz się więcej o wizytach JPII na Malcie i Gozo.

Ilekroć jesteśmy pytani o pochodzenie, nasz kraj zawsze budzi te same skojarzenia, mianowicie postać Papieża Jana Pawła II, a co za tym idzie jego podróże apostolskie, w szczególności zaś te, które odbył na Maltę.

Wszyscy na Malcie doskonale wiedzą o tym, że Jan Paweł II odwiedził maltańskie wyspy 3 razy. Dwie oficjalnie wizyty odbyły się w ramach podróży apostolskich Ojca Świętego natomiast trzecia była zupełnie nieplanowana i wynikała z awarii samolotu, którym Papież pielgrzym zmierzał do Afryki. Awaryjne lądowanie wymusiło krótką wizytę na maltańskim lotnisku św. Łukasza. Miało to miejsce 1 września 1990 roku, czyli na krótko po pierwszej pielgrzymce na Maltę.

Kontynuując wątek pielgrzymek na Maltę oraz szlaku idącego śladami św. Pawła postanowiliśmy przybliżyć ślady obecności Jana Pawła II na Malcie, który drugą podróż apostolską na Maltę odbył właśnie z okazji 1950-tej rocznicy rozbicia się u wybrzeży archipelagu maltańskiego statku wiozącego apostoła Pawła i późniejszego prawie trzymiesięcznego pobytu apostoła na wyspach.
Jan Paweł II na MalcieJesteśmy przekonani, że wielu pielgrzymów, nie tylko tych podróżujących samotnie, lecz także w mniejszych i większych grupach, zainteresuje się miejscami, które w czasie trwania podróży apostolskich na Maltę odwiedził Jan Paweł II. Jest to o tyle istotne, że programy pielgrzymek organizowanych na Malcie nie zawsze idą szlakami świętych a bardziej przypominają grupowe wyjazdy wypoczynkowe. Nie warto więc decydować się na pielgrzymkę tylko dlatego, że tak ją ktoś nazwał. Trzeba bardzo dokładnie zweryfikować program i na tej podstawie podjąć decyzję o wyborze organizatora. Któż z nas chciałby się na miejscu gorzko rozczarować i oglądać roznegliżowaną i głośną młodzież w Błękitnej Lagunie zamiast ściany cudów w kościele Ta’ Pinu na Gozo? Oczywiście można te rzeczy połączyć, jeśli taka jest wola grupy i wybrać się na pielgrzymkę z elementami wypoczynku, ale to musi być świadomy wybór a nie niespodzianka już na miejscu.

Malta śladami Jana Pawła II
Pomnik Jana Pawła II w stolicy Gozo

Przechodząc do faktów pragniemy zaprezentować listę miejsc, które Jan Paweł II odwiedził na Malcie, a także miejsca poświęcone pamięci naszego Papieża. Znaleźliśmy w watykańskich kronikach kalendarium, mamy także cytaty Papieża, to wszystko opatrzyliśmy fotografiami. Powstało ciekawe podsumowanie pielgrzymek Papieża na Maltę, do którego lektury zachęcamy wszystkich planujących pielgrzymkę na Maltę. Pragniemy przypomnieć, że na wyspach znajdziemy pomniki oraz tablice upamiętniające wizyty Papieża. Warto odwiedzić je przy okazji albo uczynić podróż śladami Papieża oraz pamiątek po nim celem samym w sobie. Na Malcie i Gozo znajdziemy m.in.:

♦ Tablice w grocie św. Pawła w Rabacie na Malcie (Pierwsza tablica znajduje się na ścianie groty, druga zaś pod pomnikiem św. Pawła, u stóp którego modlił się Jan Paweł II).

♦ Tablice na ścianie w kościele św. Pawła w Rabacie na Malcie.

♦ Tablice na murze Pałacu Wielkich Mistrzów w Valletcie.

♦ Tablice w konkatedrze św. Jana w Valletcie (jedna wewnątrz, druga na murze, poza tym także klęcznik Papieża).

♦ Pomniki Papieża Jana Pawła II w stolicy Gozo – Victorii (jeden stoi na schodach przed katedrą Wniebowzięcia NMP, drugi postawiono przy drodze).

♦ Reasumując, niemal w każdym miejscu, o którym piszemy niżej znajdziemy tablice lub fotografie dokumentujące wizytę Papieża.

PIERWSZA PIELGRZYMKA JANA PAWŁA II NA MALTĘ 25-27 MAJA 1990

Pierwsza podróż apostolska na Maltę była jednocześnie czterdziestą ósmą zagraniczną pielgrzymką Ojca Świętego. W czasie wizyty Papież odwiedził miejsca związane z postacią św. Pawła, który, jak powszechnie wiadomo zapoczątkował chrystianizację Malty. Oto program i tym samym miejsca, które Papież Jan Paweł II odwiedził w czasie pierwszej pielgrzymki na Maltę:

25 maja
♦ Ceremonia powitalna na lotnisku.
♦ Spotkanie z duchowieństwem w konkatedrze św. Jana Chrzciciela.
♦ Spotkanie z prezydentem Malty.

26 maja
♦ Spotkanie z dziećmi przed nuncjaturą (Valletta).
♦ Spotkanie w sanktuarium maryjnym z rodzinami misjonarzy i misjonarek maltańskich pracujących na całym świecie (Mellieha).
♦ Msza św. w sanktuarium maryjnym Ta’ Pinu
♦ Spotkanie z biskupami, wykładowcami i alumnami w seminarium (Ta’ Pinu).
♦ Spotkanie z ludźmi pracy (Cottonera).

27 maja
♦ Spotkanie z przedstawicielami maltańskiego świata kultury i sztuki w St. Julian’s.
♦ Spotkanie z młodzieżą na Stadionie Narodowym (Rabat).
♦ Modlitwa Regina Coeli na placu przed bazyliką
♦ Spotkanie z chorymi
♦ Nawiedzenie groty św. Pawła pieszo (Rabat).
♦ Spotkanie ekumeniczne z przedstawicielami różnych wyznań (Mdina).
♦ Msza św. na placu przed katedrą (Floriana).
♦ Ceremonia pożegnalna na lotnisku.

Malta śladami Jana Pawła II
Malta śladami Jana Pawła II – Ta’Pinu na Gozo

Charakterystyka i najważniejsze przesłanie pielgrzymki

Podróż apostolska Ojca Świętego na Maltę była pielgrzymką do miejsc związanych z osobą św. Pawła, który na tej wyspie znalazł się po zatonięciu okrętu wiozącego go jako więźnia do Rzymu. Najważniejszym liturgicznym wydarzeniem pielgrzymki była uroczysta msza święta na wyspie Gozo, w sanktuarium maryjnym Ta’ Pinu. Homilię Papież poświęcił rodzinie, zachęcając licznie zgromadzonych wiernych do modlitwy, szczególnie w rodzinach. Ojciec Święty mówił wtedy:

Często niestety zdarza się że jednostki i całe rodziny tak bardzo są pochłonięte przez rozliczne troski życia codziennego, iż nie mają czasu zatrzymać się na chwilę, spojrzeć na swoje życie w perspektywie duchowej i odkryć na nowo prawdę swego powołania. Jest to wielki dramat, jakże bowiem bez ducha modlitwy i medytacji możemy dostrzec Bożą wolę wobec nas, zwrócić się ku Niemu z posłuszeństwem i miłością, a dzięki temu zaznać szczęścia i pokoju, dla którego On nas stworzył.

Malta śladami Jana Pawła II
Pomniki maltańskich błogosławionych w Ta’ Pinu (odpowiednik polskiej Częstochowy) na Gozo. Z tego miejsca można wyruszyć w drogę krzyżową na okoliczne wzgórze.

Po mszy św. Ojciec Święty powrócił wodolotem na Maltę. Trasa rejsu wiodła w pobliżu miejsca, gdzie według tradycji zatonął okręt wiozący św. Pawła.
Podczas spotkania z duchownymi w konkatedrze w Valletcie Papież podkreślił wartość życia konsekrowanego. W najstarszym sanktuarium maryjnym na wyspie – w Mellieha, w którym znajduje się cudowny obraz Matki Bożej namalowany według tradycji na skale przez św. Łukasza, Ojciec Święty spotkał się z rodzinami misjonarzy i misjonarek maltańskich pracujących na całym świecie (ponad 40% kleru diecezjalnego i zakonnego oraz zakonnic Malty pracuje na misjach). W Cottonera spotkał się z osobami pracującymi, kierując do nich przemówienie, w którym zawarł podstawowe idee ewangelii pracy. Podczas spotkania z młodzieżą Jan Paweł II zwrócił uwagę na trudności, jakie sprawia pełnienie woli Bożej:

Wahamy się zdając sobie sprawę, że posłuszeństwo Bogu wymaga ofiar z naszej strony. Nasza natura buntuje się przeciwko temu. Jednak Ewangelia uczy nas osobistej odpowiedzialności za dary Boże, jakie otrzymaliśmy, za powierzone nam talenty.

W Rabacie Papież odwiedził grotę św. Pawła, w której apostoł przebywał przez trzy miesiące. Skierował też słowa podziękowań do rodzin, przyjaciół i wolontariuszy, którzy opiekują się ludźmi chorymi i starszymi:

W waszej wspaniałomyślności i współczuciu wobec potrzebujących braci i sióstr znajduje swe odbicie obraz miłosiernego Samarytanina..

DRUGA PIELGRZYMKA JANA PAWŁA II NA MALTĘ 8-9 MAJA 2001

Druga pielgrzymka Papieża Jana Pawła II na Maltę była częścią dziewięćdziesiątej trzeciej zagranicznej podróży apostolskiej śladami św. Pawła Apostoła do Grecji, Syrii i na Maltę.

pielrzymki-6326Ósmego maja około godz. 14:00 Papież wylądował na maltańskim lotnisku, gdzie został przywitany przez prezydenta Marco oraz przedstawicieli duchowieństwa. Tego samego dnia Papież udał się na wizytę u prezydenta Malty, natomiast kolejnego dnia nastąpił wyczekiwany przez Maltańczyków czas błogosławieństwa trójki obywateli kraju. Z tej okazji dzień 9 maja ustanowiono świętem narodowym.

Program pielgrzymki na dzień 9 maja wyglądał jak niżej:
♦ Msza św. Beatyfikacyjna we Florianie.
♦ Spotkanie z biskupami Malty w nuncjaturze apostolskiej w Rabacie.
♦ Wizyta w kościele w Hamrun, nawiedzenie grobu bł. Jerzego Preca;
♦ Spotkanie z członkami Stowarzyszenia Nauki Chrześcijańskiej
♦ Ceremonia pożegnania na lotnisku.

9 maja Jan Paweł II odprawił Mszę św. na Placu Spichlerzy we Florianie. We mszy wzięło udział ok. 200 000 wiernych, czyli prawie 2/3 obywateli! W czasie mszy Papież ogłosił pierwszych błogosławionych Kościoła na Malcie: Ignacego Falzoniego (1813—1865), s. Marię Adeodatę Pisani (1806—1855) oraz ks. Jerzego Precę (1880—1962). Wczesnym popołudniem Ojciec Święty spotkał się z biskupami maltańskimi w Nuncjaturze Apostolskiej w Rabacie, a później w kościele Matki Bożej Cudownego Medalika w Hamrun odwiedził grób bł. Jerzego Precy i spędził chwilę z członkami założonego przez Precę Stowarzyszenia Nauki Chrześcijańskiej.

Malta śladami Jana Pawła II
Pomnik Papieża w Victorii na Gozo

Charakterystyka i najważniejsze przesłanie pielgrzymki

Podróż na Maltę była ostatnim etapem pielgrzymki śladami św. Pawła (Grecja, Syria). Historia tego kraju jest nierozerwalnie związana z dziejami Kościoła katolickiego. Chrześcijaństwo dotarło na wyspę za sprawą św. Pawła, który znalazł się tam przypadkiem. Uwięziony wraz z towarzyszami za działalność misyjną, był wieziony statkiem do Rzymu, gdzie miał stanąć przed sądem cesarskim. Statek rozbił się podczas sztormu, a św. Paweł Apostoł przebywał na Malcie przez trzy miesiące. W tym czasie dokonał wielu uzdrowień. Od tego pobytu datuje się rozwój chrześcijaństwa na wyspie. Obecnie 95% mieszkańców tego kraju jest wyznania rzymskokatolickiego.

Podczas tej podróży, oprócz nawiedzenia miejsc związanych ze św. Pawłem, Ojciec Święty dokonał beatyfikacji trojga sług Bożych pochodzących z Malty. Wszyscy nowi błogosławieni byli głęboko wierzący i poprzez swoją religijną postawę oraz zaangażowanie wnieśli duży wkład w rozwój życia religijnego mieszkańców wyspy. Siostra Maria Adeodata Pisani (1806-1855), urodzona w Neapolu, w 20. roku życia wstąpiła do zakonu sióstr benedyktynek w Citta Nobile na Malcie. Wprowadziła zwyczaj codziennego przystępowania do Komunii świętej. Ignacy Falzon (1813-1865) w wieku 15 lat wstąpił do niższego seminarium duchownego, potem studiował prawo, prowadząc jednocześnie działalność charytatywną, a także katechizował. Ksiądz Jerzy Preca (1880-1962) założył Stowarzyszenie Nauki Chrześcijańskiej. Znany był jako spowiednik, mistyk i kaznodzieja. Na zakończenie mszy św. beatyfikacyjnej Papież życzył, aby poprzez wstawiennictwo nowych błogosławionych, pierwszych w historii Malty, Kościół na tej wyspie ufnie podążał ku nowej erze jedności i dzielił odpowiedzialność między księży, zakonników i świeckich. Papież tak podsumował całą pielgrzymkę:

Ta wizyta kończy moją jubileuszową pielgrzymkę poprzez historię zbawienia, od ziemi Abrahama na Synaju, gdzie Bóg dał nam Dekalog, po Ziemię Świętą, gdzie dokonały się wielkie wydarzenia związane z naszym nawróceniem.

Malta śladami Jana Pawła II
Znane z licznych cudów sanktuarium Ta’ Pinu na Gozo. To obowiązkowy punkt każdej pielgrzymki. Specjalnie dla Czytelników maltaigozo.pl prezentujemy kilka zdjęć z wnętrza świątyni, także tych dokumentujących wizytę Jana Pawła II (oraz przy okazji Benedykta XVI) i wota, które wierni z całego świata składają i przesyłają jako dowód wdzięczności. Wystarczy kliknąć, aby powiększyć zdjęcia.

Ta Pinu Gozo Malta Ta Pinu Gozo MaltaTa Pinu Gozo Malta

ZAINTERESOWAŁ CIĘ TEN ARTYKUŁ?
ZAPRASZAMY DO DYSKUSJI W KOMENTARZACH.
SPODOBAŁ CI SIĘ TEN TEKST?
UDOSTĘPNIAJ GO DO WOLI KORZYSTAJĄC Z OPCJI „PODZIEL SIĘ”. 👇